Å gi skaper glade ringvirkninger

Å gi skaper glade ringvirkninger

Hvorfor det er godt for deg å være generøs! 

 

 

Å gi gjør oss gladere. Å gi skaper glade ringvirkninger.

 

 

Mange tror at vi blir gladere av å bruke penger på oss selv enn å gi til andre.

Det er faktisk det motsatte som er tilfelle. En studie viser at av de som gir til andre enn bruker penger på seg selv ble mye gladere.

 

 

  • Når du gir en gave til en annen person får du mange positive reaksjoner. 
    Du får en «boost» av feel-good endorfiner.
  • Hjernens glede- og belønningssenter lyser opp som om du var mottakeren av gaven – og ikke giveren.
    Det vil oppstå en empatisk relasjon mellom giveren og mottakeren noe som kan gjøre at en enkelt positiv handling som å gi en gave kan inspirere til flere generøse aktiviteter fra mottakeren. 
    Og den som mottar en gave som en vennlig gest kan bli inspirert til selv å være generøs overfor andre igjen. Rett og slett «keep paying it forward».
  •  Så start domino effekten! Gi en gave eller opptre vennlig og start en vennlighets bølge.
 

 

 

Lukk meny