Fordelene med å gi gaver til ansatte

Jobbgaver er en fin måte å styrke relasjonene

Jobbgaver er en praksis som mange ledere og selskaper benytter seg av for å vise takknemlighet overfor teammedlemmer og ansatte. Denne gesten kan ha positive konsekvenser som strekker seg langt utover den umiddelbare takknemligheten. Å gi gaver til ansatte kan være en kraftfull måte å styrke forholdet mellom alle i bedriften, samtidig som det kan bidra til å inspirere og motivere dem til å forbedre sin egen ytelse. La oss utforske noen av fordelene som gaver kan ha på arbeidsplassen:

  1. Økt engasjement:

Å gi gaver til ansatte kan skape et miljø der de føler seg verdsatt og sett av ledelsen. Når ansatte opplever at deres innsats og bidrag blir anerkjent og belønnet, øker sjansene for at de vil føle seg engasjerte i arbeidet sitt. Personlige gavertil personlig bruk viser at ledelsen bryr seg om den enkelte ansatte. Dette kan ha en betydelig positiv innvirkning på deres totale arbeidsengasjement.

  1. Styrket ansattes lojalitet:

Gjennom gavegiving skapes en form for gjensidig anerkjennelse og takknemlighet mellom ledelsen og de ansatte. Dette kan føre til en sterkere profesjonell forbindelse og lojalitet mellom de ansatte og organisasjonen. Når ansatte føler at deres innsats blir belønnet og anerkjent, øker sannsynligheten for at de vil være dedikerte til selskapets mål og verdier. En følelse av tilhørighet og lojalitet er avgjørende for å skape et sterkt og stabilt arbeidsmiljø.

  1. Forbedret produktivitet:

En firmagave kan også være et kraftig virkemiddel for å forbedre produktiviteten blant ansatte. Når ansatte ser at deres innsats blir belønnet, for eksempel gjennom gaver for gode prestasjoner eller oppnådde mål, blir de motivert til å strekke seg lengre og yte sitt beste. Belønninger for arbeidsinnsats signaliserer til de ansatte at deres bidrag er verdifulle for organisasjonen, og dette kan skape en positiv sirkel av arbeidsmotivasjon og økt produktivitet.

  1. Skaper et positivt arbeidsmiljø:

Gir du firmagavegaver til de ansatte kan det bidra til å skape et positivt arbeidsmiljø som fremmer trivselen på arbeidsplassen. Gaver behøver ikke bare være symbolske, men også praktiske eller morsomme, som for eksempel ved teambuilding-aktiviteter eller arrangementer. Slike gaver bidrar til å bygge et fellesskap og en følelse av samhørighet, og dette kan ha en betydelig innvirkning på deres engasjement. 

     5. Fremmer arbeidsgiver-ansatt-forholdet:
Gavegiving er en form for kommunikasjon som går begge veier. Når ledelsen gir gaver til ansatte, signaliserer det at de verdsetter og bryr seg om de ansatte. På samme tid kan ansatte gi tilbake ved å være mer lojale og engasjerte i organisasjonen. Denne utvekslingen av gjensidig takknemlighet og respekt kan styrke arbeidsgiver-ansatt-forholdet og skape et positivt klima for samarbeid og suksess.

Fordelene med å gi gaver til ansatte -og hvordan vi hjelper til?
Å bære en bidragsyter til nettopp å bidra til vekst i din bedrift er en av de mange meningsfulle oppgavene vi har. Som uavhengig forhandler kan vi fritt velge blant tusenvis av produkter, som vi kjenner til. Da har vi alle muligheter til å finne rett produkt til din organisasjon og anledning.

Vi har over 30 års erfaring fra både reklamebyrå og firmagaver. Vi er nysgjerrige og løsningsorienterte, og ikke minst kreative. I dialog med deg kommer vi frem til det resultatet som kan vise seg å være det aller beste.

Vi har hatt kunder som har kommet med ønske om et produkt, for så å ende opp med et helt annet.

En virksomhet ønsket en ytterjakke for å markedsføre en intern endring i organisasjonen. Etter at oppdragsgiver fortalte om hvorfor endringen skulle skje, så kom vi opp med et helt annet forslag om hva som skulle til. Det handlet om å få alle i bedriften til å være endringsvillige og også ha et eierskap til hva som skulle innføres.
En lekker ryggsekk i merkevaren SWIMS, diskret preget med slogan for endringen, gjorde at alle ansatte med stolthet viste frem og var med på endringen.


Anledningene er forskjellige og mottakerne er forskjellige.
Vår jobb er å forstå din intensjon og å finne den rette gaven som uttrykker nettopp det.
Når vi lykkes med det får vi positive tilbakemeldinger, som når de tikker inn i mailboksen gleder oss ekstra mye.

Vi har 30 års erfaring når det kommer til firmagaver, profilering og giveaways. Enten du trenger gaver til ansatte eller profilering med produkter så har vi kunnskapen som bidrar til at du blir fornøyd. Ler mer om oss eller kontakt oss gjerne! 🙂

Kontakt oss

Jubilum As
Leverandør av Firmagaver, reklameartikler og profilering.

M: +47 94 38 66 73

Mail: post(at)jubilum.no

Kom i kontakt med oss i dag.