Foto av en plastflaske som flyter i vannet med fisk svømmende rundt

Mikroplast

Mikroplast er skadelig for oss mennesker. Og den finnes overalt. I luften, i vannet, mat og drikke. Det er de minste partiklene som bekymrer forskerne mest, fordi de tas lettere opp i kroppen. Miljødirektoratet startet i 2021 opp et nasjonalt overvåkingsprogram for mikroplast. De har foretatt målinger i luften og vannet fra Skagerrak til Svalbard. Vi hadde forventet å finne mikroplast, men ikke overalt hvor vi tok prøver. Det brytes ikke ned og det hoper seg opp i miljøet. Det tas opp av små dyr, og kan havne i eksempelvis fisk og til slutt i oss mennesker, sier Kjelby

Partiklene som har blitt målt til forsøket er fra 5 millimeter store til 50 mikrometer. Sistnevnte tilsvarer størrelse på 0,05 millimeter.

Plassen som brytes ned til mikroplast er sammensatt av kjemiske stoffer, og noen av produktene inneholder miljøgifter

Noen av disse stoffene kan eksempelvis føre til hormonforstyrrelser eller virker kreftfremkallende. Men foreløpig vet vi for lite om effekten fra spredningen av opptak av mikroplast i dyr og mennesker. Kjelby understreker at det er et felt vi trenger mer kunnskap om.

Konsentrasjonen av mikroplast opp 4 ganger høyere luften i Sør Norge enn på Svalbard. Dette skyldes antagelig større nedbørsmengde og påvirkninger fra luftmasser fra kontinentet

Den vanligste måten mikroplast sprer seg i Norge er fra granulater som brukes på fotballbaner, og fra bildekk. Og nedbrytning av plast som havner i naturen. Blant annet fra fiskeri og akvakulturnæringen null.

Det du kan gjøre er å tømme plast granulater fra klær og sko før du forlater fotballbanen. Sleng ikke plast i naturen og plukk opp når du ser plast. Bruk produkter som ikke er tilsatt mikroplast.

Norge leder en høy ambisjon koalisjon hvor målet er å stanse all plast forurensning innen 2040. De krever kunnskap om kilder og spredning av plasten og effektive tiltak i hele plastens livsløp, fra design om produksjon av plastprodukter, til forbruk, ombruk og hvordan plastavfall håndteres når det blir avfall, sier Miljødirektør Ellen Hambro i en pressemelding

Først må vi rydde i eget hus og gjøre jobben hjemme så må vi bidra aktivt innen internasjonalt med reguleringer sier Marit Kjeldby VG.
Kilde: VG Publisert: 10.01.23 kl. 11:38

Oppdatert: 10.01.23 kl. 12:07

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/9zqmap/fant-mikroplast-i-luft-og-vann-norge-rundt-miljoedirektoratet-bekymret

FORBEHOLD: Vi innhenter informasjon om forskjellige fagområder og samler det her. Vi er ikke ansvarlige eksperter.

Vi har 30 års erfaring når det kommer til firmagaver, profilering og giveaways. Enten du trenger gaver til ansatte eller profilering med produkter så har vi kunnskapen som bidrar til at du blir fornøyd. Ler mer om oss eller kontakt oss gjerne! 🙂

Kontakt oss

Jubilum As
Leverandør av Firmagaver, reklameartikler og profilering.

M: +47 94 38 66 73

Mail: post(at)jubilum.no

Kom i kontakt med oss i dag.