Bærekraft

Her får du gode råd om bærekraftige løsninger ved innkjøp av reklameartikler og firmagaver. La oss sammen bli enda mer bærekraftige.

.

Logo grønn miljø Jubilum

OBS! Vi holder på med oppgradering av ny nettside. Denne siden er ikke ferdig og vil inneholde mangler.

Bambus eget bærekraftig materiale som nå brukes i fler og fler produkter.

DU KAN VELGE BÆREKRAFTIGE FIRMAGAVER

VILJE TIL, ØNSKE OM ELLER KRAV TIL?

Er dere like opptatt som oss av å ha en bærekraftig forretningspraksis? Og å følge åpenhetsloven, FNs mest relevante bærekraftsmål og å foretrekke miljøvennlige valg?

Å ha satt seg som mål å være en bærekraftig og klimanøytral bedrift ved å ta både sosiale, etiske og miljømessige hensyn krever en gjensidig åpenhet og gode rapporteringer.

Det er varierende hvilke mål den enkelte bedriften har satt seg innen alt fra energieffektivisering, avfall, kildesortering og til avfallshåndtering. Og å velge grønnere produkter samt opprettholde et bærekraftig arbeidsliv med fokus på menneskerettigheter og sosial utvikling.

En annen side er hvilke krav bedriften har til lovpålagt rapportering. Kravene er oftest relatert til omsetningsstørrelse. Jubilum har ikke krav om lovpålagt rapportering, men oppfatter oss som ansvarlige for at vi og våre leverandører følger lovens mange krav og aktsomhetsvurderinger.

Trygge bærekraftige innkjøp 

VÅR KOMPETANSE

Vi har opparbeidet oss kunnskap for å kunne være den beste veilederen slik at våre kunder trygt kan velge bærekraftige innkjøpsløsninger. Vår posisjon som forhandler av firmagaver i B2B markedet gjør at vi kan påvirke markedet ved at vi tilbyr produkter som møter våre og FNs bærekrafts mål – og at vi i samspill med våre leverandører og våre kunder gjør en forskjell for vår klode. Sammen med våre leverandører jobber vi også med å optimalisere produktsortimentet.

VALG AV PRODUKTER

Hos oss kan du velge gjenvinnbare produkter, produkter som for eksempel er produsert av gjenvunnet materiale eller av materialer som bambus, social plastic og stål.
Velger du produkter av jern, som for eksempel en jern stekepanne så er du skikkelig bærekraftig. For det første fordi den er så solid at den kan gis videre til neste generasjon. Skal du allikevel kvitte deg med den, så kan den gjenvinnes i sin helhet uten at kvaliteten forringes.
Vi har mange erfaringer og eksempler og vise til, så det er bare å spørre oss.  Noe kan vi svare på med en gang, annet må vi finne ut av. Men det gjør vi!

 

Hva Jubilum følger

HVORDAN HÅNDTERER VI DETTE I PRAKSIS

De leverandørene vi benytter følger policy på å opptre i tråd med bærekraftsmålene. For produkter vi omsetter vil våre leverandører kunne fremlegge dokumentasjon på at retningslinjene til blant annet menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd, barnearbeid og miljø er oppfylt.

ORDRE

Før ordreinngåelse avklares ditt behov for/krav til dokumentasjon og eventuelle sertifiseringer, og fremlegger disse. Om det er avvik i forhold til deres krav, ber vi omgående om å få beskjed. Før ordrebekreftelse utstedes skal alle formalia være akseptert og godkjent.

Foto av isflak, grønn is, hvit snø og vann

Features

Bærekraftige produkter er enten gjenvunnet, er og/eller kan bli resirkulert, kortreist og har minst mulig fotavtrykk. For at en økonomisk aktivitet skal kunne defineres som bærekraftig må den: 

-Bidra positivt til ett eller flere av målene

-Ikke bidra negativt til noen av målene

-Etterleve minimusmkrav til sosiale standarder (OECDs retningslinjer, UNGP, ILOs kjernekonvensjoner m.v)

-Etterleve de tekniske screening kriteriene/terkskelkrav som blir fastsatt for hvert mål.

 Taksonomiens 6 mål definert av EU:

(Kilde: FOOTPRINT)

Redusere og forebygge klimagassutslipp

Klimatilpasning

Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser

Omstilling til en sirkulær økonomi, avfallsforebygging og gjenvinning

Verne om og restaurere naturmangfold og økosystemer

Forebygging og kontroll av forurensing

Bærekraftige produkter

Ønsker du å handle bærekraftige produkter, så hør med oss og få våre anbefalinger. 

RPET FOLDABLE BAG

BLUE SEA BOTTLE 500 ml

Våre siste artikler

Sjekk gjerne ut våre siste artikler angående reklameartikler, profilering, firmagaver og bærekraft.

  • Refleksdagen

    Forebygg med å gi refleksbrikker. En liten strøartikkel med stor verdi. Vi husker tilbake på de klingende og harde refleksene…
  • 9 Populære reklameartikler vi anbefaler i 2023

    De 9 reklameartiklene som vi anbefaler i denne artikkelen er velkjente og godt brukte, og det er ikke uten grunn.…
  • Reklameartikler til messer

    Du kan rekke å bestille nå. Reklameartikler til messer Nå er straks høsten her, med mange messer, samlinger og meet-ups.…
Logo for Jubilum

Vil du vite mer?

KONTAKT OSS