Hvordan kan vi bedre klimaet?

Hvordan kan vi bidra til å bedre klimaet? Og på hvilket område kan vi bli mer bærekraftige.  For oss i Jubilum er det å fokusere på hvilke produktene vi tilbyr i markedet. Om de er bærekraftige, med hva det innebærer. Vi jobber mot et bærekraftig vareutvalg i samarbeid med våre leverandører. Dette er et arbeid som tar tid, men vi er i full gang.

For oss er det også vesentlig å sette oss inn i, og forstå hvorfor dette er viktig. En ting er å være kjent med FNs bærekrafts mål. En annen ting er hva som er måloppfyllelsen.

Vi oppdaterer oss, og skolerer oss, slik at vi kan være de beste veiledere for våre kunder. 

Innen vårt fag, firmagaver og reklameprodukter, skal vi kunne veilede våre kunder til de mest bærekraftige løsningene.

Klimaendringene er en av de største utfordringene i vår tid. Vi har varmet opp planeten med omtrent 1 grad celsius fra drivhusgassene som vi allerede har plassert i atmosfæren. Dette kommer fra forbrenning av fossile brensler og andre menneskelige aktiviteter. Og vi er på vei mot å nå 2 graders oppvarming innen midte av dette århundre hvis vi fortsetter å brenne fossile brensler.

En grad Celsius oppvarming har ganske betydelige implikasjoner. I årene 2014, 205 og 2016 hadde vi de varmeste årene som noensinne har vært registrert. Sommeren 2018 var det ekstreme varmebølger, tørke, skogbranner og oversvømmelse over hele den nordlige halvkule.

Dette skapte klimaflyktninger fra for eksempel lavtliggende øynasjoner som Kiribati, hvor kystlandsbyer trekker seg tilbake. Vi har mistet omtrent halvparten av sjøisen i Arktis, og er på vei til et isfritt Arktis i løpet av noen tiår hvis vii fortsetter den kursen vi er på. Om vi kunne ha redusert karbonutslippene til null i morgen, vil vi allikevel fortsette å føle virkingene av klimaendringene i århundrene som kommer.
Faktakilde: Michael Mann, professor og klimaforsker ved Penn State University.
Om Michael Mann kan du lese her: https://no.wikipedia.org/wiki/Michael_E._Mann

Foto: Photo by Annie Spratt on Unsplash