Du kan få dyrere gaver fra arbeidsgiver

Du kan få dyrere gaver fra arbeidsgiver

Sanner spanderer: Du kan få dyrere gaver fra arbeidsgiver

Jan Tore Sanner (H) tar på spanderbuksene: Beløpsgrensen for skattefrie gaver fra arbeidsgiver øker fra 2000 til 5000 kroner.

Regjeringen vil i statsbudsjettet også foreslå at den samlede grensen for skattefrie gaver og personalrabatter økes fra 10 000 til 13 000 kroner.

– I tillegg vil influensa- og pandemivaksiner som tilbys fra arbeidsgiver, bli skattefri for alle i 2021, sier finansminister Sanner til VG.

Koster 450 millioner

Han opplyser at endringene har en samlet kostnad for staten på 450 millioner kroner.

Som eksempler på skattefrie gaver bedrifter kan gi sine ansatte, trekker statsråden frem abonnement på treningssenter, sykkel eller månedskort på kollektivtransport.

Grensen for personalrabatter i arbeidsforhold står for så vidt fast på 8000 kroner.

– Men får du bare rabatter og ikke gaver, kan det skattefrie beløpet for personalrabatter og gaver slås sammen, slik at du samlet sett kan motta verdier for inntil 13 000 kroner.

Sanner tenker på ansatte i flyselskaper som får flybilletter eller ansatte i kollektivselskaper som får årskort på buss fra arbeidsgiver.

kke skatt av små julebord

Statsråden åpner også for skattefrie, små corona-julebord. Det skjer etter at Roy Steffensen (Frp) i Stortinget fortalte om Rogaland Elektros ublide møte med skatteetaten.

Elektrobedriften med 85 ansatte i Randaberg ved Stavanger avlyste julebordet, på grunn av coronapandemien og ville i stedet gi de ansatte gavekort på restaurant.

Skatteetaten sa nei, for gaver til en verdi av mer enn 2000 kroner utløser skatteplikt. Hadde julebordet vært et fellesarrangement, ville det vært skattefritt.

– Vi har gitt beskjed om at julemiddag for mindre grupper i år ikke skal beskattes. Det er hyggelig for de ansatte og bra for restaurantene som sliter, sier Sanner.

Det gjelder når arbeidsgiver tar regningen eller gir et gavekort på restaurant for en gruppe arbeidskolleger, som følge av det tradisjonelle julebordet ikke kan arrangeres.

– En tilpasning til coronapandemien, forklarer Sanner og understreker at julemiddagen må holdes innenfor retningslinjene for avstand og antall personer som kan samles.

Han har forståelse for at arbeidsgivere ønsker å tilrettelegge for tradisjonelle velferdstiltak som julebord, for å styrke trivselen og tilknytningen til arbeidsplassen i en utfordrende tid.

Det åpnes for at arbeidskolleger skattefritt kan gå ut og spise julemiddag sammen, fordi coronapandemien gjør det vanskelig for hele bedriften å ha julebord. Foto: Krister Sørbø

 

Finansdepartementet vil også gå gjennom skatteetatens veileder med et klart formål:

– Vi vil forenkle rapporteringen for gaver og rabatter. Tilbakemeldingen fra bedriftene er at det er altfor komplisert i dag. Det har vært et irritasjonsmoment for mange, sier Sanner.

Statsråden sier også at når grensene blir romsligere, blir det ikke nødvendig for skatteformål å registrere alt som gis av gaver og rabatter, så lenge bedriften holder seg godt innenfor.

I utgangspunktet er enhver økonomisk fordel som ansatte mottar i arbeidsforholdet skattepliktig – uansett om det er snakk om lønn eller naturalytelser.

Gaver og rimelige velferdstiltak er unntak fra denne hovedregelen.

Kilde: VG

Les artikkelen på VG ved å følge lenken. 

Lukk meny