FIRMAJULEGAVER TIL ANSATTE

FIRMAJULEGAVER TIL ANSATTE

FIRMAGAVER

I utgangspunktet er gaver til ansatte skattepliktige, men det finnes noen unntak:

 • Gave på inntil kroner 8 000,- for lang tjenestetid. Gjelder første gang ved 20 års tjenestetid, og deretter hvert tiende år.
 • Gave på inntil kroner 4 000,- kan gis når:
 1. a) mottakeren gifter seg 
 2. b) mottakeren fyller 50 år, og deretter hvert tiende år
 3. c) mottakeren går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften
 4. d) bedriften bestått i 25 år eller et antall år som er delelig med 25, for eksempel 50 år.

 • Gave til de ansatte inntil kroner 2 000,- per år (for eksempel julegave). 

Julegaver til de ansatte

SKATTEFRI GRENSE PÅ ANSATTE GAVER

Har du tenkt å handle inn firmajulegaver i år? Om du skal gi til dine ansatte så har det kommet nye regler for skattefrie gaver.

Å bli beskattet på en gave man mottar fra arbeidsgiver er uten tvil et negativt budskap. Men det finnes jo unntak. Om den ansatte ønsker seg en dyr sykkel – så kan det avtales i forkant at han betaler differensen selv. Eller også aksepterer å bli skattet av beløpet.

Forutsetningen er at gavene inngår som en generell ordning i bedriften.

Visse gaver i arbeidsforhold er skattefrie etter rammer og beløpsgrenser fastsatt av Finansdepartementet, jf. FSFIN § 5-15-1.

Skattefritaket omfatter gaver til så vel ansatte som styremedlemmer.

Gaven må i utgangspunktet bestå av en naturalytelse. Gavekort som ikke kan løses inn i kontanter, likestilles med gaver ytet i form av naturalytelser. Det samme gjelder gaver som i utgangspunktet består i penger, men hvor den ansatte leverer kvittering til arbeidsgiveren for kjøpet av gaven.

NY VERDIGRENSE FOR SKATTEPLIKT FOR GAVER TL ANSATTE

Fra og med 2019 er grensen for beskatning kr 2000,-. Det vil si at gir man gave til den enkelte ansatte under kr 2000,- så utløser ikke det noen skatteplikt.

VIKTIG Å VÆRE KLAR OVER

Det er markedsprisen som gjelder! Det er ikke prisen arbeidsgiver betaler som er verdien, men markedsprisen. Dvs. den prisen som en «vanlig forbruker» betaler. Og verdien på gaven skal vurderes fra omsetningsverdien inkludert merverdiavgift.

Det betyr at selv om arbeidsgiver kanskje får rabattert pris for julegavene fordi man kjøper i store kvantum er det likevel prisen på det åpne markedet som gjelder når verdien på firmajulegaven fastsettes.

VILKÅR
1. Julegaven til den ansatte kan ikke være penger. Arbeidsgiveren eller bedriften kan gi gavekort så lenge det ikke kan byttes inn i kontanter.

2. Alle ansatte i bedriften må få en julegave som en del av en generell ordning i bedriften. På lik lilnje med andre skattefrie gaver.
Styremedlemmer kan inkluderes i ordningen, men ikke aksjonærer.

3.Hver ansatt kan maksimalt får gaver for en verdi opp til kr 2000,- , inkl. mva, hvert år.

Forutsetningen for å kunne gi gaven skattefritt er at det er en generell ordning i bedriften. Det er ikke lov å gi gaven i form av kontanter. Et gavekort som ikke kan veksles inn i penger vil imidlertid bli godtatt.

2.1.2 Gave til ansatte med lang tjenestetid i bedriften

Etter FSFIN § 5-15-1 første ledd er gave fra egen arbeidsgiver til en verdi av inntil kr 8 000 skattefri når gaven gis i anledning av at mottakeren har minst 20 års tjenestetid i bedriften. Deretter kan slike gaver gis etter minst 10 års ytterligere tjenestetid, således etter f. eks. 30, 40 og 50 års tjenestetid i bedriften. Utgjør verdien av gaven mer enn beløpsgrensen ovenfor, skattlegges det overskytende beløpet. Skattefritaket gjelder ikke for jubileum i anledning kortere tjenestetid i bedriften, f. eks. 15 års tjenestetid, og ikke for gaver som gis oftere enn anvisningene som nevnt ovenfor. Skattefriheten er betinget av at gaven gis etter en generell ordning, se FSFIN § 5-15-1 fjerde ledd første punktum. Hvis den generelle ordningen går ut på at gaver skal gis i samsvar med intervallene som er nevnt ovenfor, kan det gis skattefrie gaver, selv om det etter de reglene som gjaldt til og med inntektsåret 2018 ble gitt gave etter 25 års tjenestetid. Hvis bedriften tilpasser seg de nye reglene, kan en person som oppnådde 20 års tjenestetid før 2019, motta en forsinket 20-årsgave, hvis slike forsinkede gaver er en generell ordning i bedriften. En person som i 2018 fikk gave for 25 års tjenestetid kan altså motta skattefri gave for 30 års tjenestetid i 2023. Dersom bedriften velger å opprettholde den tidligere generelle ordningen med gave etter 25 års tjenestetid, kan ny gave gis skattefritt først etter 35 år.

2.1.3 Jubileums- eller oppmerksomhetsgaver

Etter FSFIN § 5-15-1 annet ledd er jubileums- eller oppmerksomhetsgaver i arbeidsforhold skattefri for en verdi inntil kr 4 000 per år. Beløpsgrensen gjelder samlet for gaver fra både egen arbeidsgiver og tredjeparter, se FSFIN § 5-15-1 fjerde ledd tredje punktum. Har den ansatte flere separate arbeidsforhold, gjelder beløpsgrensen for hvert arbeidsforhold. Gaven må bestå av annet enn pengebeløp. Utgjør verdien mer enn kr 4 000, skattlegges det overskytende beløpet som lønn. Jubileums- eller oppmerksomhetsgaver fra egen arbeidsgiver er bare skattefrie dersom gaven gis etter en generell ordning i bedriften, se FSFIN § 5-15-1 fjerde ledd første punktum. Dette vilkåret gjelder ikke når slike gaver gis av tredjepart.

 • Som jubileums- eller oppmerksomhetsgave regnes gaver i arbeidsforhold gitt i anledning av at
  • bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25 (f.eks. 75 år eller 125 år)
  • mottakeren gifter seg
  • mottakeren fyller 50, og deretter hvert tiende år (60, 70, 80 år osv.) eller
  • mottakeren går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften
Lukk meny