Jubileumsgaver

Jubileumsgaver gis til ansatte som har bidratt i bedriften i 25 eller 40 år. Eller også når en ansatt fyller 40, 50, 60 eller 75 år. 
Om det er bedriften som har et jubileum kan anledningen benyttes til å forsterke markedets oppfatning av bedriften. Det er mange muligheter og vi har erfaring nok til å kunne være gode diskusjonspartnere om dere ønsker et eget program for jubileums året. 
Det kan også være at man ønsker en årsmarkering for grunnstennedleggelse for en bygning mv. 
Vi deltar gjerne i ideutvekskling sammen med dere.

ANSATTE JUBILEUM

Det er egne skattesatser for gaver som gis til de ansatte i anledning personlig jubileum. Ta en kikk her: SKATTESATSER

VIRKSOMHETENS JUBILEUM

Andre jubileums- og oppmerksomhetsgaver må også bestå i annet enn pengebeløp, og ikke utgjøre mer enn kr 4 000. Som jubileums- eller oppmerksomhetsgave regnes gave i anledning av at:

Bedriften har bestått i 25 år eller et antall år som er delelig med 25

GAVER I ANSETTELSESFORHOLD

Under forutsetning av at gaver i ansettelsesforhold oppfyller kravene om unntak fra skatteplikt, er de:

fradragsberettiget for giver (i samme utstrekning som lønnsutbetalinger)
ikke skattepliktig for mottaker og
ikke oppgavepliktig
ikke trekkpliktig
ikke arbeidsgiveravgiftspliktig
Regler som gjelder fra og med inntektsåret 2019:

fra arbeidsgiver i anledning av mottakerens 20, 30, 40, 50 eller 60 års tjenestetid må bestå i annet enn pengebeløp, og ikke utgjøre mer enn kr 8 000. Dersom gavens verdi er høyere enn angitt, foreligger det skatteplikt som lønnsinntekt for det overskytende beløp.

Andre jubileums- og oppmerksomhetsgaver må også bestå i annet enn pengebeløp, og ikke utgjøre mer enn kr 4 000. Som jubileums- eller oppmerksomhetsgave regnes gave i anledning av at:

Bedriften har bestått i 25 år eller et antall år som er delelig med 25
Mottaker gifter seg eller fyller 50, 60, 70 eller 80 år
Mottaker går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften
Beløpsgrensen på kr 4000 gjelder samlet for gaver fra både egen arbeidsgiver og tredjeparter.

Vi ber om at du uansett undersøker om disse reglene er gjeldende for dine innkjøp, din bedrift og dine forutsetninger.