Miljøvennlige gaver
Miljøvennlige profilprodukter og firmagaver

Det er mange måter vi kan spare miljøet. Det handler om å stoppe litt opp og tenke seg om. Er det nødvendig med plastinnpakkede produkter?
Kan en kopp i bambus erstatte plastkruset? Kan man heller gå til innkjøp av porselenskrus som man kan gjenbruke? Og hvordan er egentlig produksjonsprosessene?

Spør oss gjerne! Vi fremskaffer datablader, produktsertifikater mv.

Klikk inn her og se utvalget av:
BÆREKRAFTIGE PRODUKTER

MILJØVENNLIGE PRODUKTER

Er miljøvennlig og bærekraftig det samme?

Nei, ikke helt.

Å være miljøvennlig betyr at man handler på en måte som i minst mulig grad belaster miljøet. Det meste som faller inn under betegnelsen miljøvennlig, vil også være bærekraftig, men begrepet bærekraftig rommer mer.

For å skape en bærekraftig utvikling må verden jobbe innen tre områder: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Dette blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling, og det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig. (Kilde: Bærekraft for «dummies»)

Definisjon

Bærekraft er en slags gyllen regel for livet på jorda. Vi må leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten å skade andre mennesker eller naturen.

Utvikling = forandring: Når noe utvikler seg, skjer det en forandring.

Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Begrepet ble først brukt i 1987 i rapporten Vår felles framtid fra Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, ledet av Gro Harlem Brundtland. Kommisjonen skulle løse både fattigdoms- og miljøproblemer, og bidro til å forandre måten vi tenker rundt miljø- og utviklingsspørsmål.

Hva gjør vi i JUBILUM?

Vi har endret på interne rutiner og arbeidsmåter, for å bidra til en måloppnåelse av 1,5 graders målet ila 7 år.
-Utstrakt bruk av hybrid kontorløsning, for å redusere antall reiser
-Bruk av felles showrom og møtefasciliteter
-Jobb reiser er gjennomtenkte: Er det en nødvendig reise eller kan vi løse møteagendaen på andre måter?-Gjenvinning av emballasje på returpunkt
-Minimal bruk av papir/print, maksimalt bruk av nettbaserte løsninger
-Fokus på å samkjøre vareleveringer til kunder

 

-Til enhver tid ha oppdatert kompetanse på våre produkters miljøvennlighet og bærekraft, for å gi den beste veiledning til våre kunder.

Hvordan?
Kurs, deltagelse på lanseringer og presentasjoner. Enten fysisk eller via webinar.

 

Miljøprodukter

NATURAVTALEN

Vi var tilstede når

-WWF lanserte naturavtalen som ble vedtatt 19.12.2022 i Montreal.

Den inneholder både målet om at minst 30 % av land og hav på jorden skal bevares innen 2030 og målet om at all natur skal forvaltes bærekraftig.

-Mijødirektoratet lanserte av  

FNs KLIMAPANELS SYNTESERAPPORT

OPPTAKET KAN DU SE HER.