Miljøvennlige gaver
Miljøvennlige profilprodukter og firmagaver
Det er mange måter vi kan spare miljøet. Det handler om å stoppe litt opp og tenke seg om. Er det nødvendig med plastinnpakkede produkter?
Kan en kopp i bambus erstatte plastkruset? Kan man heller gå til innkjøp av porselenskrus som man kan gjenbruke? Og hvordan er egentlig produksjonsprosessene? 
Spør oss gjerne! Vi fremskaffer datablader, produktsertifikater mv. 
Enn så lenge samler vi våre miljøvennlige produkter i en egen gruppe – slik at du enkelt kan ta et valg. 

MILJØVENNLIGE PRODUKTER

Klikk inn her utvalget av: Mijøvennlige og bærekraftige produkter

Er miljøvennlig og bærekraftig det samme?

Nei, ikke helt.

Å være miljøvennlig betyr at man handler på en måte som i minst mulig grad belaster miljøet. Det meste som faller inn under betegnelsen miljøvennlig, vil også være bærekraftig ? men begrepet bærekraftig rommer mer.

For å skape en bærekraftig utvikling må verden jobbe innen tre områder: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Dette blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling, og det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig. (Kilde: Bærekraft for «dummies»)

Definisjon

Bærekraft er en slags gyllen regel for livet på jorda. Vi må leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten å skade andre mennesker eller naturen. 

Utvikling = forandring: Når noe utvikler seg, skjer det en forandring. 

Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Begrepet ble først brukt i 1987 i rapporten Vår felles framtid fra Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, ledet av Gro Harlem Brundtland. Kommisjonen skulle løse både fattigdoms- og miljøproblemer, og bidro til å forandre måten vi tenker rundt miljø- og utviklingsspørsmål.

Miljøprodukter
Lukk meny