Mobil og nettbrett - firmagaver fra Jubilum

Profilering er å skape og opprettholde en identitet og omdømme av et foretak, organisasjon, destinasjon eller produkt.

Det vil kunne ha en positiv innvirkning på interne relasjoner så vel som på relasjoner til kunder og andre forbindelser i tillegg til foretakenes egne produkter. Produktprofilering bidrar til å skape produktets identitet og image og gjøre det gjenkjennelig som et attraktivt alternativ til konkurrerende produkter. Markedskommunikasjon benyttes til å vedlikeholde bedriftens og produktenes omdømme og relasjoner til marked og samfunn. Et reklamebyrå eller designbyrå benyttes til å utføre produksjon av helhetlige prosjekter for bedrifts- og produktprofilering for oppdragsgiverne.

Et eksempel er profileringen av Norge som turistmål i utlandet: For statsbudsjettet i 2018 bevilget regjeringen 231 millioner kroner til dette formålet. Målsetningen med markedsføringen av merkevaren Norge er å øke kjennskapen til og kunnskapen om Norge, slik at potensielle turister får en positiv oppfatning og velger Norge som reisemål.

Resultat av profilering kan kontrolleres ved hjelp av fokusgruppe eller spørreskjemametode der representanter for målgruppen blir bedt om å vurdere foretakets og/eller produktets relative posisjon med hensyn til kvalitet, moteriktighet, pris eller lignende. Dersom resultatet viser avvik fra ønsket profil kan bedriften ta grep for å rette opp profilen.

Kilde https://snl.no/profilering

Sammen med våre kunder setter vi opp et profilprogram. Denne vil kunne dekke alt fra valg av fonter/skrifttype, farger fra logo og generelt bruk av grafiske elementer.

Etter at dette er nedfelt og implementert i organisasjonen vil enkelt alle brukerne forholde seg til malen slik at virksomheten vil fremstå enhetlig uansett om det er skilting av et bygg, et tilbudsformular eller ved en gave.

Om dere allerede har et profilprogram så vil vi i våre tilbud forholde oss til dette og lage skisser og tilby produkter som samsvarer med deres profilering.

Og for alle våre kunder som vi har samarbeidet med gjelder at vi kommer med forslag til nye produkter som vi kommer over -og som vi ser kan være relevante for akkurat deres virksomhet.